Industria auto, obligată la investiţii în tehnologii curate

Atât pentru autoturismele noi, cât şi pentru camionete, Comisia Europeană a propus reducerea emisiilor medii de CO2 cu 30 % până în 2030, comparativ cu 2021. Cu alte cuvinte, industria auto va trebuie să investească în tehnologii noi şi curate.
poluare

Comisia Europeană propune noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate de toate autoturismele şi vehiculele utilitare uşoare noi din UE, cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la maşini cu emisii scăzute şi chiar zero.

Astăzi, Comisia Europeană a făcut un pas decisiv în ceea ce priveşte punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puţin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern până în 2030.

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de la Paris, comunitatea internaţională şi-a luat angajamentul de a trece la o economie modernă cu emisii scăzute de carbon, ceea ce presupune o serie de transformări profunde ale industriei autovehiculelor. Potrivit Comisiei, UE intenţionează să profite de această oportunitate şi să devină un lider mondial, având în vedere că ţări precum Statele Unite şi China progresează foarte rapid. Pentru a oferi un exemplu, procentul vânzărilor de autoturisme noi în UE, în raport cu vânzările la nivel mondial, a scăzut de la 34% înainte de criza financiară (2008-2009) la 20% în prezent. Pentru a menţine cota de piaţă şi pentru a accelera trecerea la vehicule cu emisii scăzute şi chiar zero, Comisia a propus astăzi noi obiective pentru emisiile medii de CO2 generate de toate autoturismele şi camionetele noi din UE, care se vor aplica începând cu 2025 şi, respectiv, 2030.

Propunerile de astăzi stabilesc reguli ambiţioase, realiste şi cu caracter executoriu pentru a contribui la asigurarea unor condiţii de concurenţă echitabile între părţile implicate din industrie care îşi desfăşoară activitatea în Europa. De asemenea, pachetul va stabili în mod clar direcţia care trebuie urmată pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris şi va stimula atât inovarea în noi tehnologii şi modele de afaceri, cât şi utilizarea mai eficientă a tuturor modurilor de transport de mărfuri.

Aceste propuneri vor fi sprijinite prin instrumente financiare specifice, pentru a asigura o implementare rapidă.

Obiectivele privind reducerea emisiilor de CO2 pe care Comisia le propune astăzi se bazează pe o analiză solidă şi pe implicarea largă a părţilor interesate, de la ONG-uri şi până la industrie. Atât pentru autoturismele noi, cât şi pentru camionete, emisiile medii de CO2 vor trebui să fie cu 30 % mai mici în 2030, comparativ cu 2021.

„Am intrat într-o perioadă de transformare economică favorabilă climei. Setul de propuneri prezentat astăzi creează condiţiile necesare pentru ca producătorii europeni să deţină un rol de frunte în tranziţia energetică mondială, în loc să se ţină doar după ceilalţi. Propunerile îi vor stimula să producă cele mai bune, mai nepoluante şi mai competitive autovehicule, recâştigând astfel încrederea consumatorilor. Acesta este un pas major în direcţia cea bună, şi anume o economie europeană modernă şi durabilă, cu un aer mai curat în oraşe şi o mai bună integrare a energiilor din surse regenerabile în sistemele energetice prezente şi viitoare”, spune vicepreşedintele Comisiei responsabil pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič.

La rândul său, comisarul pentru politici climatice şi energie, Miguel Arias Cañete, consideră că, pentru dezvoltarea de autovehicule nepoluante, cursa mondială a pornit şi nu există cale de întoarcere.

„Europa trebuie să îşi facă ordine în propria ogradă înainte de a se putea poziţiona în fruntea acestei evoluţii mondiale. Avem nevoie de obiectivele şi de stimulentele adecvate, iar aceste măsuri privind emisiile de CO2 generate de autovehicule şi camionete constituie o soluţie în acest sens. Obiectivele noastre sunt ambiţioase, eficiente din punctul de vedere al costurilor şi au un caracter executoriu. Obiectivele intermediare pentru 2025 vor stimula investiţiile încă de pe acum. Obiectivele pentru 2030 vor oferi stabilitatea şi direcţia necesare pentru a menţine aceste investiţii”, explică Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice şi energie.

În acelaşi timp, comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, este de părere că aceste măsuri sunt fără precedent şi răspund unor provocări din ce în ce mai mare: reconcilierea nevoilor de mobilitate ale europenilor cu protecţia sănătăţii lor şi a planetei.

„Sunt vizate toate dimensiunile acestei provocări. Promovăm vehicule mai curate, facilităm accesul la energia alternativă şi îmbunătăţim organizarea sistemului nostru de transport. Aceasta va permite Europei şi europenilor să se bucure de o mobilitate mai puţin poluantă”, punctează Viloleta Bulc, comisarul pentru transporturi.

În acest context mesajul comisarului pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, transmis industriei auto este unul fără echivoc: „Investiţi în tehnologii noi şi curate!”.

„Industria autovehiculelor din UE se află la un moment de răscruce. Pentru a-şi menţine poziţia de lider mondial şi pentru a respecta mediul şi sănătatea publică, industria autovehiculelor trebuie să investească în tehnologii noi şi curate. Vom stimula introducerea pe piaţă a autovehiculelor cu emisii zero, bazându-ne pe o infrastructură de încărcare fără sincope şi pe baterii de înaltă calitate produse în Europa”, afirmă Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piaţa internă.

Pachetul privind mobilitatea curată include următoarele documente:

– Noi standarde privind CO2, pentru a-i ajuta pe producători să îmbrăţişeze inovarea şi să furnizeze vehicule cu emisii scăzute pe piaţă. Propunerea include atât obiective pentru 2025, cât şi pentru 2030. Obiectivul intermediar pentru 2025 asigură demararea deja de pe acum a investiţiilor, Obiectivul pentru 2030 oferă stabilitatea şi direcţia pe termen lung necesare pentru a menţine aceste investiţii. Aceste obiective contribuie la efectuarea tranziţiei de la vehicule convenţionale cu ardere la vehicule nepoluante.

– Directiva privind vehiculele nepoluante, pentru a promova soluţiile de mobilitate curată în procedurile de achiziţii publice şi, prin urmare, pentru a stimula puternic cererea şi implementarea în continuare a soluţiilor privind mobilitatea curată.

– Un plan de acţiune şi soluţii de investiţii pentru instalarea la nivel transeuropean a unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. Scopul este de a încuraja crearea unor planuri naţionale mai ambiţioase, de a spori investiţiile şi de a îmbunătăţi gradul de acceptare în rândul consumatorilor.

Revizuirea directivei privind transportul combinat, care promovează utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri (de exemplu, camioane şi trenuri), va facilita folosirea stimulentelor de către întreprinderi şi, astfel, va impulsiona utilizarea combinată a camioanelor şi a trenurilor, a şlepurilor şi a navelor pentru transportul de mărfuri.

Directiva privind serviciile de transport de călători cu autocarul, menită să stimuleze dezvoltarea de legături cu autobuzul pe distanţe lungi în Europa şi să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale, va contribui la reducerea în continuare a emisiilor generate de sectorul transportului şi a congestionării traficului. Aceasta va oferi opţiuni de mobilitate suplimentare, de mai bună calitate şi mai ieftine, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

Iniţiativa privind bateriile are o importanţă strategică pentru politica industrială integrată a UE, astfel încât vehiculele şi alte soluţii privind mobilitatea, precum şi componentele acestora, să fie concepute şi produse în UE.

Următoarele etape

Propunerile privind mobilitatea curată vor fi trimise acum colegiuitorilor, iar Comisia solicită tuturor părţilor interesate să colaboreze îndeaproape pentru a asigura adoptarea şi punerea în aplicare rapidă a acestor propuneri şi măsuri, astfel încât beneficiile pentru industria, întreprinderile, lucrătorii şi cetăţenii din UE să fie maximizate şi generate cât mai rapid posibil.

Pachetul de astăzi face parte dintr-un context politic mai larg care vizează consolidarea şi creşterea competitivităţii industriei europene. După cum am anunţat în comunicarea O strategie reînnoită pentru politica industrială a UE, care a fost prezentată în septembrie 2017, ambiţia Comisiei este de a permite industriilor noastre să rămână sau să devină lideri mondiali în domeniul inovării, al digitizării şi al decarbonizării.

Pachetul este cel de al doilea privind mobilitatea pe care Comisia îl prezintă în cursul acestui an. „Europa în mişcare” a fost prezentat în mai 2017. Acest pachet a inclus un set amplu de iniţiative care au drept obiectiv îmbunătăţirea siguranţei rutiere; încurajarea taxării rutiere inteligente; reducerea emisiilor de CO2, a poluării aerului şi a congestionării traficului; reducerea birocraţiei pentru întreprinderi; combaterea practicilor ilicite în materie de ocupare a forţei de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncă şi a unor perioade de odihnă adecvate pentru lucrători.

În urma Acordului de la Paris, comunitatea internaţională s-a angajat să treacă la o economie cu emisii scăzute de carbon. În prezent, multe ţări pun în aplicare politici menite să faciliteze trecerea la economii mai curate. Comisia a prezentat o Comunicare cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris în martie 2016, urmată de O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în iunie 2016.

Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon a subliniat o serie de măsuri concrete care trebuie luate pentru a ajuta Europa să rămână competitivă şi să poată răspunde nevoilor de mobilitate din ce în ce mai mari în cazul persoanelor şi al mărfurilor. Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute de carbon, care contribuie la atingerea obiectivelor uniunii energetice, stabileşte principii directoare clare şi echitabile, care permit statelor membre să se pregătească pentru viitor. Propunerile de astăzi reprezintă ultimele etape în procesul de transformare a acestor principii în acţiuni concrete.

Adaugati comentariu