Companiile din industria auto, între provocările externe şi noile sisteme de raportare fiscală?

Companiile care activează în industria auto din România sunt preocupate, în această perioadă, de numeroase aspecte care ţin de activitatea de bază, de tendinţele din piaţa europeană şi globală, de planurile autorităţilor din întreaga lume cu privire la reducerea emisiilor poluante, dar şi de cerinţele de raportare fiscală tot mai complexe la care trebuie să se conformeze în perioada următoare.
industria auto

Din aceste considerente, jucătorii din acest domeniu trebuie să intre în 2023 pregătiţi pentru a face faţă în primul rând provocărilor pe termen scurt, reprezentate de implementarea noilor sisteme de raportare, precum SAF-T, RO e-Factura sau RO e-Transport, astfel încât să economisească resurse pentru transformările necesare pe termen lung, pentru a ţine pasul cu evoluţiile din piaţă.

Industria auto a fost afectată, în ultimii ani, de disfuncţionalităţile din laţurile de aprovizionare apărute în timpul pandemiei şi accentuate, în prezent, de conflictul prelungit din Ucraina. La acestea se adaugă efectele crizei energetice, scumpirea materiilor prime şi perspectivele nefavorabile cu privire la evoluţia economiei, care reflectă o scădere a cererii din partea consumatorilor.

Acesta este, în linii mari, contextul global şi european la care jucătorii din domeniul auto trebuie să îşi adapteze strategia de dezvoltare pe termen mediu, din care nu pot să lipsească investiţiile în dezvoltarea de autovehicule cu grad redus de poluare, având în vedere obiectivele ambiţioase de mediu anunţate la nivel global, inclusiv în Uniunea Europeană, care impun, printre altele, ca producătorii auto să fabrice doar maşini electrice până în 2035.

Până atunci, însă, Comisia Europeană propune şi introducerea normei de poluare Euro 7, care presupune noi investiţii din partea producătorilor în modelele pe combustie internă (benzină/motorină). Noua normă devine obligatorie din 2025 pentru autoturismele noi şi din 2027 pentru camioane, dacă Parlamentul European aprobă propunerea Comisiei.

Noile sisteme de raportare fiscală

Aşadar, multiple provocări externe pentru companiile din domeniul auto, la care se adaugă şi cele interne, în special legate de reglementările în materie de raportare fiscală, la care trebuie să se conformeze începând din acest an.

Este vorba de cele trei sisteme, implementate aproape simultan, care fac parte din procesul de digitalizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv SAF-T, RO e-Factura şi RO e-Transport.

Raportarea SAF-T, obligatorie din 2022 pentru marii contribuabili, presupune depunerea, în format digital, a noii declaraţii informative D406 privind fişierul standard de control fiscal. Declaraţia se depune lunar sau trimestrial, în funcţie de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA, iar elementele raportate se referă, printre altele, la date privind furnizori, clienţi, facturi de achiziţie sau de vânzare, plăţi, încasări etc.

Marii contribuabili au intrat sub sfera raportării SAF-T în două etape, prima de la 1 ianuarie 2022, pentru cei incluşi în această categorie la finalul anului trecut, şi a doua de la 1 iulie 2022, pentru cei incluşi ulterior. Ambele categorii au avut la dispoziţie o perioadă de graţie de şase luni, astfel că cei din prima categorie au avut ca termen de raportare pentru perioada ianuarie-iulie 2022 data de 31 august 2022, iar cei din a doua categorie mai au timp până pe 31 ianuarie 2023.

În plus, la 1 ianuarie 2023 intră în vigoare obligativitatea de raportare în acest sistem şi pentru contribuabilii mijlocii, iar, pentru aceştia, ultima zi de raportare pentru perioada ianuarie-iunie 2023 este 31 iulie 2023.

Termenele de raportare sunt, aşadar, clare, dar gradul de conformare a fost afectat de o serie de mesaje din partea autorităţilor care au creat confuzie, cu privire la posibilitatea prelungirii perioadei de graţie cu încă şase luni. La începutul lunii august, ANAF a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care conţinea o astfel de propunere, având în vedere, potrivit referatului de aprobare, noutatea şi complexitatea acestui tip de declaraţie. Însă acest ordin nu a fost aprobat până în prezent. Pe de altă parte, însă, deşi perioada de graţie nu a fost extinsă în mod oficial, autorităţile fiscale au avut o abordare permisivă şi au transmis contribuabililor doar notificări cu privire la faptul că sunt obligaţi să depună raportarea, fără să aplice, momentan cel puţin, amenzi celor care încă nu s-au conformat.

Pentru contribuabilii mijlocii, ANAF a publicat un alt proiect de ordin prin care propune reducerea numărului celor care urmează să implementeze obligatoriu raportarea SAF-T, de la 18.478 (conform statisticilor actuale) la 15.000, selectaţi în funcţie de cifra de afaceri, volumul de taxe plătite şi numărul de angajaţi. În acelaşi timp, pentru ceilalţi 3.478 de contribuabili mijlocii se propune ca depunerea declaraţiei informative D406 să devină opţională începând cu aceasta dată de referinţă. Însă, odată demarată raportarea în acest sistem, nu vor mai putea renunţa ulterior.

Care sunt posibilităţile de extindere pentru RO e-Factura?

Un alt sistem nou de raportare intrat în vigoare în acest an, mai exact la 1 iulie, este RO e-Factura (care presupune emiterea facturilor în sistem electronic, la care ANAF are acces automat). Acesta este obligatoriu, în prezent, pentru facturile emise în relaţia cu instituţiile de stat (Business to Government – B2G), cât şi pentru tranzacţiile între companii (Business to Business – B2B) cu bunuri cu risc fiscal ridicat.

Programul pilot are rolul de a pune bazele extinderii platformei pentru dezvoltări ulterioare şi va asigura know-how-ul necesar dezvoltării sistemului generalizat de facturare electronică pe relaţia B2B. Autorităţile fiscale din România sunt în discuţie cu Comisia Europeană în vederea obţinerii acestei derogări încă din luna februarie 2022.

Clarificări pentru raportarea RO e-Transport

Sistemul naţional care vizează monitorizarea transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, RO e-Transport, este, de asemenea, în vigoare de la data de 1 iulie 2022, iar contribuabilii vizaţi trebuie să se conformeze, chiar dacă procedura a fost finalizată cu întârziere. Aplicarea sancţiunilor pentru neconformare a fost, însă, amânată, pentru a doua oară, până la 1 ianuarie 2023, astfel încât operatorii economici mai au timp să îşi pună la timp sistemele de raportare, fără să rişte amenzi până atunci.

În acest caz, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă companiile vizate o reprezintă implementarea acestui sistem în paralel cu SAF-T şi cu RO e-Factura. Conformarea la aceste noi cerinţe de raportare presupune adaptarea sistemelor financiar-contabile ale fiecărei companii, astfel că acestea trebuie să caute soluţii cât mai eficiente în acest scop. Spre exemplu, pentru RO e-Factura există soluţii care se pot conecta cu orice sistem ERP sau soft de facturare şi permit raportarea şi recepţia automată a facturilor electronice pe serverele ANAF. De asemenea, raportarea pe RO e-Transport se poate realiza prin intermediul unor soluţii informatice avansate de raportare.

În concluzie, având în vedere timpul scurt de implementare, volumul şi acurateţea datelor raportate, la care se adaugă resursele numeroase necesare pentru conformarea la noile cerinţe de raportare, companiile vizate, inclusiv cele din domeniul auto, trebuie să ia măsuri pentru a se conforma, dat fiind că, de la 1 ianuarie 2023, este posibil să apară şi sancţiunile.

 

 

Articol de opinie de Victoria Dobre, Senior Manager, Impozitare Indirectă, Deloitte România

 

 

CITEȘTE ȘI:

Mercedes va construi o fabrică de utilitare ușoare electrice în Polonia, fără Rivian

Volkswagen amână decizia privind locul gigafabricii de baterii în Europa de Est

 

 

 

Adaugati comentariu