7 surse de finanţare UE pentru cercetare şi producţie în sectorul bateriilor

Cererea de baterii pentru maşini electrice va creşte extrem de rapid în următorii ani, urmând ca această piaţă să aibă o importanţă strategică din ce în ce mai mare la nivel mondial. Potrivit Comisiei Europene, potenţialul pieţei UE s-ar putea ridica până la 250 de miliarde euro anual începând cu 2025.
Pactul Verde European

În prezent, cota europeană în producţia mondială de celule este de doar 3%, în timp ce ponderea Asiei este de 85%. Comisia Europeană consideră că, dacă nu se adoptă măsuri pentru a sprijini crearea unui sector viabil al fabricării bateriilor, există riscul ca Europa să rămână ireversibil în urma concurenţilor săi pe piaţa mondială de profil şi să devină dependentă de importurile de celule de baterii şi de materii prime utilizate în lanţul de aprovizionare.

Oferta şi cererea de baterii cu litiu-ion la nivel mondial, în prezent şi în viitor, şi cota europeană din producţie

Sursa: Centrul Comun de Cercetare

În acest scop, sunt necesare investiţii enorme, consideră Comisia Europeană. Potrivit estimărilor, doar pentru producţia de celule de baterii vor trebui să fie construite în Europa 20-30 de gigafabrici, iar ecosistemul aferent acestora va trebui să fie consolidat în mod considerabil. „Având în vedere amploarea şi viteza investiţiilor necesare, mobilizarea rapidă a investiţiilor private va fi un factor de reuşită fundamental”, arată reprezentanţii CE.

Dependenţa de aprovizionarea cu materiale de-a lungul lanţului valoric pentru bateriile vehiculelor electrice

Sursa: Centrul Comun de Cercetare

În acest context, Executivul comunitar de la Bruxelles colaborează cu numeroase state membre şi părţiinteresate majore din industrie pentru a construi un ecosistem competitiv, durabil şi inovator în sectorul bateriilor în Europa, care să acopere întregul lanţ valoric.

Acesta este obiectivul principal urmărit de Alianţa europeană pentru baterii, o iniţiativă la a cărei origine se află industria, lansată de Comisie în octombrie 2017 pentru a sprijini extinderea soluţiilor inovatoare şi a capacităţii de producţie din Europa. Alianţa europeană pentru baterii contribuie la stimularea cooperării între industrii şi de-a lungul întregului lanţ valoric, beneficiind de sprijin atât la nivelul UE, cât şi din partea statelor membre ale UE

Surse de finanţare

Bugetul UE oferă deja posibilităţi importante de finanţare pentru a sprijini cercetarea şi inovarea în domeniul bateriilor.

Adaugati comentariu