Un prim pas în formarea profesională iniţială în sistem dual

La solicitarea unui număr important de companii cu capital românesc sau străin, inclusiv din industria auto, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.

Autoritatea va asigura funcţionarea eficientă a parteneriatului dintre agenţii economici, administraţia publică locală şi şcoală, pentru formarea profesională iniţială în sistem dual, cu beneficii în primul rând pentru tinerii absolvenţi de clasa a VIII-a, până în 23 de ani, care îşi doresc să devină muncitori calificaţi, precum şi pentru agenţii economici care au nevoie de forţă de muncă bine pregătită şi sunt dispuşi să se implice activ în formarea ei în companii.

Potrivit Guvernului, îmbunătăţirea sistemului de formare profesională iniţială în sistem dual contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă şi predictibilă, prin creşterea numărului de muncitori calificaţi în meserii bine remunerate pe piaţa muncii.

Autoritatea va coordona legătura dintre mediul economic investiţional şi oferta educaţională, astfel încât solicitările agenţilor economici să se materializeze prin organizarea de clase de nivel şcoală profesională în sistem dual la nivel naţional.

Autoritatea va acţiona ca un liant pentru toţi cei interesaţi de sistemul de formare profesională: elevi, şcoală, agenţii economici-furnizori de instruire practică în sistem dual şi ministerele de ramură care gestionează segmente ale pieţei forţei de muncă.

Decizia de înfiinţare a Autorităţii a fost luată în urma consultării cu un număr important de companii cu capital românesc sau străin (din industria auto, tipografică, prelucrarea metalelor, agricultură, utilităţi, turism, construcţii, infrastructură rutieră etc) care îşi doresc şi au capacitatea să devină furnizori de formare profesională în vederea integrării absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.

Actul normativ instituie atribuţiile principale ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România;
– organizarea şi coordonarea formării profesionale iniţiale în sistem dual din România;
– identificarea, anticiparea şi analiza periodică a nevoilor de competenţe cerute de piaţa forţei de muncă şi introducerea de calificări noi în formarea profesională iniţială în sistem dual;
– elaborarea unui sistem de acreditare a furnizorilor publici/privaţi de formare profesională iniţială în sistem dual, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului;
– elaborarea de metodologii privind certificarea profesională iniţială a absolvenţilor din sistemul de învăţământ dual, care vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
– consilierea familiilor, a unităţilor de învăţământ şi a angajatorilor în scopul încurajării participării elevilor în formarea profesională iniţială în sistem dual;
– asigurarea promovării în rândul tinerilor şi ale familiilor acestora a conceptului de şcoală profesională în sistem dual ca alternativă de excelenţă în domeniul educational.

Conducerea Autorităţii va fi asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de doi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

Structura organizatorică a Autorităţii, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

La nivel naţional se înfiinţează şi funcţionează 8 birouri teritoriale ale Autorităţii, structuri fără personalitate juridică, corespunzător celor 8 zone de dezvoltare ale României.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

 

Adaugati comentariu