CLEPA: Potenţialele restricţii comerciale ale SUA pun în pericol locuri de muncă

În contextul unor potenţiale restricţii comerciale asupra oţelului şi aluminiului impuse de SUA, CLEPA, asociaţia europeană a furnizorilor din industria auto, sprijină angajamentul continuu al Comisiei Europene în ceea ce priveşte comerţul internaţional echitabil şi bazat pe reguli, precum şi cooperarea cu Statele Unite.

„Industria auto este organizată într-o reţea mondială de furnizori şi clienţi extrem de integrată, care are ca
rezultat lanţuri de valori internaţionale de înaltă eficienţă. Materialele, componentele şi vehiculele traversează
frontiere multiple înainte de a ajunge la client. Aceasta susţine competitivitatea industriei şi a produselor sale,
facilitează crearea de locuri de muncă cu înaltă calificare şi asigură preţuri adecvate”, afirmă Sigrid de Vries,
secretarul general al CLEPA.

Potrivit acestuia, restricţiile comerciale în orice piaţă au un impact negativ asupra lanţurilor de valori
internaţionale, pun în pericol locurile de muncă şi cresc costurile pentru clienţi şi consumatori, de ambele părţi ale relaţiei comerciale.

Secretarul general al CLEPA mai arată că în ceea ce priveşte oţelul şi aluminiu, introducerea tarifelor de către
SUA ar împiedica importurile de produse specializate din oţel, care sunt esenţiale pentru producţia americană,
inclusiv în industria auto. Întrucât nu există o capacitate de producţie în SUA de a furniza această necesitate,
prejudiciile aduse producţiei ar fi inevitabile, afectând atât companiile europene, cât şi cele americane.

„Un sistem comercial internaţional echitabil şi bazat pe reguli este o condiţie esenţială pentru organizarea lanţurilor de valori internaţionale cu Organizaţia Mondială a Comerţului ca arbitru în centrul conflictului. Ne temem că credibilitatea OMC va suferi alte daune în cazul în care două dintre cele mai mari pieţe din lume vor cădea pe calea restricţiilor şi contramăsurilor comerciale”, punctează Sigrid de Vries.

UE este principalul partener comercial al SUA în domeniul componentelor auto, în timp ce SUA este al doilea partener comercial al UE după China.

Valoarea totală a comerţului de componente auto dntre UE şi SUA este de 10,4 miliarde dolari.

„Aceste fluxuri comerciale indică amploarea şi importanţa relaţiilor UE-SUA şi cât de multe companii şi
economii sunt legate în mod foarte complicat. Furnizorii din industria auto apreciază angajamentul faţă de un sistem comercial internaţional bazat pe reguli şi respingerea măsurilor protecţioniste, după cum a explicat comisarul pentru comerţ internaţional, Cecilia Malmström. Sperăm că aceste principii vor ghida adoptarea deciziilor privind acţiunile ulterioare de răspuns şi vor preveni acţiuni premature „.

CLEPA este vocea furnizorilor europeni din industria auto, numărând peste 120 dintre cei proeminenţi
furnizori mondiali de piese, sisteme şi module auto şi 23 de asociaţii comerciale naţionale şi europene.

Astfel, CLEPA reprezintă mai mult de 3.000 de companii cu aproximativ 5.000.000 de angajaţi şi care, împreună, investesc anual peste 20 de miliarde de euro în cercetare şi dezvoltare.

 

 

Adaugati comentariu