Mobilitatea ecologică, noua componentă a programului Orizont Europa

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană propune alocarea a 100 de miliarde euro pentru cercetare şi inovare, în cel mai ambiţios program de până acum.

Noul program Orizont Europa se va baza pe realizările şi pe succesul programului pentru cercetare şi inovare anterior (Orizont 2020) şi va permite Uniunii Europene să se menţină în fruntea sectorului cercetării şi inovării la nivel mondial.

„Orizont 2020 este una dintre cele mai importante poveşti de succes ale Europei. Noul program Orizont Europa are obiective şi mai ambiţioase. În acest context, dorim să creştem finanţarea pentru Consiliul European pentru Cercetare în vederea consolidării poziţiei de lider a UE pe plan mondial în domeniul ştiinţei şi să implicăm cetăţenii prin stabilirea unor noi misiuni ambiţioase pentru cercetarea europeană. Propunem, de asemenea, un nou Consiliu European pentru Inovare în vederea modernizării finanţării pentru inovarea revoluţionară în Europa”, a declarat Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, ştiinţă şi inovare.

Orizont Europa va continua să stimuleze excelenţa ştiinţifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) şi al burselor şi schimburilor Marie Skłodowska-Curie şi va introduce următoarele caracteristici noi:

  • Un Consiliu European pentru Inovare (CEI), pentru a ajuta UE să devină lider în inovarea creatoare de pieţe: propunerea Comisiei va institui un „ghişeu unic” pentru a asigura aplicarea pe piaţă a celor mai promiţătoare tehnologii revoluţionare cu potenţial ridicat şi pentru a permite celor mai inovatoare întreprinderi existente şi nou-înfiinţate să-şi extindă ideile. Noul CEI va contribui la identificarea şi finanţarea inovaţiilor cu evoluţie rapidă şi cu risc ridicat care prezintă un potenţial important de creare a unor pieţe complet noi. Consiliul va furniza sprijin direct inovatorilor cu ajutorul a două instrumente de finanţare principale, unul pentru etapele incipiente şi celălalt pentru dezvoltare şi introducerea pe piaţă. Consiliul va completa Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT).
  • Noile misiuni de cercetare şi inovare la nivelul UE axate pe provocările societale şi pe competitivitatea industrială: în cadrul programului Orizont Europa, Comisia va lansa noi misiuni cu obiective ambiţioase şi cu o valoare adăugată europeană puternică. Misiunile vor aborda probleme care ne afectează viaţa de zi cu zi, cum ar fi mobilitatea ecologică, eliminarea plasticului din oceane, combaterea cancerului. Aceste misiuni vor fi concepute împreună cu cetăţenii, părţile interesate, Parlamentul European şi statele membre.
  • Maximizarea potenţialului de inovare la nivelul UE: se va dubla sprijinul acordat statelor membre care prezintă întârzieri în ceea ce priveşte valorificarea la maximum a potenţialului lor naţional de cercetare şi inovare. În plus, noile sinergii cu fondurile structurale şi de coeziune vor facilita coordonarea şi combinarea fondurilor şi vor ajuta regiunile să promoveze inovarea.
  • O mai mare deschidere: principiul „ştiinţei deschise” va deveni modul de funcţionare al programului Orizont Europa, impunând obligaţia de a oferi acces liber la publicaţii şi la date. Acest lucru va sprijini introducerea pe piaţă şi va creşte potenţialul de inovare al rezultatelor generate de finanţarea UE.
  • O nouă generaţie de parteneriate europene şi intensificarea colaborării cu alte programe ale UE: Orizont Europa va raţionaliza parteneriatele pe care UE le programează sau le cofinanţează împreună cu parteneri precum industria, societatea civilă şi fundaţiile de finanţare, în vederea creşterii eficacităţii şi impactului lor în ceea ce priveşte îndeplinirea priorităţilor de politică ale Europei. Orizont Europa va promova legături eficace şi operaţionale cu alte programe viitoare ale UE, cum ar fi politica de coeziune, Fondul european de apărare, programul Europa digitală şi Mecanismul pentru interconectarea Europei, precum şi proiectul internaţional privind energia de fuziune ITER.

Centrul Comun de Cercetare (JRC), serviciul pentru ştiinţă şi cunoştinţe al Comisiei, va continua să ofere consiliere ştiinţifică, sprijin tehnologic şi activităţi specifice de cercetare.

Alocarea bugetară propusă de 100 de miliarde euro pentru perioada 2021-2027 include 97,6 miliarde euro pentru programul Orizont Europa (dintre care 3,5 miliarde euro vor fi alocate fondului InvestEU) şi 2,4 miliarde euro pentru Programul pentru cercetare şi formare al Euratom. Programul Euratom, care finanţează activităţile de cercetare şi de formare în domeniul siguranţei şi securităţii nucleare şi al radioprotecţiei, se va concentra într-o măsură mai mare pe aplicaţii neenergetice, cum ar fi asistenţa medicală şi echipamentele medicale, şi va sprijini, de asemenea, mobilitatea cercetătorilor din domeniul nuclear prin acţiunile Marie Skłodowska-Curie.

Etapele următoare

Un acord rapid privind bugetul general pe termen lung al UE şi propunerile sale sectoriale este esenţial pentru a se asigura faptul că fondurile UE vor genera rezultate pe teren cât mai curând posibil. Întârzierile ar obliga cercetătorii cei mai străluciţi din Europa să caute oportunităţi în altă parte. Acest lucru ar însemna pierderea a mii de locuri de muncă în domeniul cercetării şi ar afecta competitivitatea Europei. De la cercetarea fundamentală la inovaţii creatoare de pieţe, s-ar încetini o serie de progrese importante, de exemplu în materie de sănătate, combaterea schimbărilor climatice, transportul ecologic şi agricultura durabilă, iar soluţiile pentru tratarea cancerului, emisiile de gaze cu efect de seră, autovehiculele inteligente şi dietele sănătoase ar întârzia să apară.

Un acord privind următorul buget pe termen lung în 2019 ar permite o tranziţie fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) şi noul buget şi ar asigura previzibilitatea şi continuitatea finanţării, în beneficiul tuturor.

Propunerea privind programul Orizont Europa se bazează pe succesul programului actual Orizont 2020. Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020 a arătat că programul este pe calea cea bună pentru a contribui la crearea de locuri de muncă şi la creşterea economică, a aborda provocările majore cu care se confruntă societatea şi a îmbunătăţi vieţile cetăţenilor. Evaluarea arată că programul are o valoare adăugată europeană clară, oferind beneficii demonstrabile în comparaţie cu sprijinul naţional sau regional. Până în mai 2018, programul a sprijinit peste 18.000 de proiecte şi a alocat peste 31 de miliarde euro.

Potrivit reprezentanţilor Executivului comunitar, aproximativ două treimi din creşterea economică a Europei în ultimele decenii a fost generată de inovare.

„Este de aşteptat ca programul Orizont Europa să genereze cunoştinţe şi tehnologii noi şi sporite, să promoveze excelenţa ştiinţifică şi să aibă efecte pozitive asupra creşterii economice, a schimburilor comerciale şi a investiţiilor, precum şi un impact social şi de mediu semnificativ”, arată Comisia Eropeană.

Astfel, fiecare euro investit în cadrul programului ar putea genera un profit de până la 11 euro, în termeni de PIB, de-a lungul unei perioade de 25 de ani. Se preconizează că investiţiile Uniunii în C&I vor genera în mod direct o creştere estimată de până la 100 000 de locuri de muncă în activităţi de C&I în „etapa de investiţii” (2021-2027).

 

 

Adaugati comentariu